Privacyverklaring en cookies

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
De vwo conferentie kan persoonsgegevens over je verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van de vwo conferentie, en/of omdat je deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan de vwo conferentie verstrekt. de vwo conferentie kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Je voor- en achternaam
– Je adresgegevens
– Je telefoonnummer
– Je e-mailadres
– Je IP-adres


WAAROM DE VWO CONFERENTIE GEGEVENS NODIG HEEFT

De vwo conferentie verwerkt je persoonsgegevens om telefonisch contact met je op te kunnen nemen als je daar om verzoekt, en/of om je schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien je telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
Daarnaast kan de vwo conferentie je persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met jouw gesloten overeenkomst van opdracht.


HOE LANG DE VWO CONFERENTIE GEGEVENS BEWAART

De vwo conferentie bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor je gegevens worden verzameld. Je gegevens worden niet langer dan zeven jaar (wettelijke termijn) bewaard indien er geen overeenkomst met je tot stand komt.


DELEN MET ANDEREN

de vwo conferentie verstrekt je persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de
uitvoering van een overeenkomst met je, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van de vwo conferentie worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van je computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die je browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. de vwo conferentie gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.


GOOGLE ANALYTICS

de vwo conferentie maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van de vwo conferentie bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.
De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres),
overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan de vwo conferentie te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.
Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. de vwo conferentie heeft hier geen invloed op.
de vwo conferentie heeft Google geen toestemming gegeven om via de vwo conferentie verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.


GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@devwoconferentie.nl. de vwo conferentie zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek reageren.


BEVEILIGEN

de vwo conferentie neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van de vwo conferentie maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat je persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door de vwo conferentie verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met de vwo conferentie op via info@devwoconferentie.nl.


DE VWO CONVERENTIE IS ALS VOLGT TE BEREIKEN

Bezoeksadres:
Dé vwo-conferentie
postadres
Memo Onderwijs

Halstraat 32
7321 AH Apeldoorn

Telefoon: Telefoon: 06-41343010
E-mailadres: info@devwoconferentie.nl

[cookie-control]

Het thema van december 2021 is ‘eigenaarschap’. Zodra het keuzeprogramma klaar is, kunt u zich inschrijven.

Bekijk hier de Flyer

Privacyverklaring en cookie